top of page
pexels-daria-shevtsova-1030975.jpeg

ÖNEMLİ NOTLAR VE AÇIKLAMALAR

ÖNCELİKLE ISST SERTİFİKA PROGRAMI KOŞULLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

ÖNEMLİ NOTLAR VE AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Society for Schema Therapy-ISST ​Onaylı Şema Terapi Sertifikasyon Programı

ISST Onaylı Şema Terapisti olabilmek için yaşanılan ve çalışılan ülkenin psikoterapi ve klinik psikoloji hizmetlerini vermek için gerekli kanuni yetkiye sahip olmak gerekmektedir. Türkiye'de bu yetkiye psikiyatri uzmanı ve klinik psikoloji uzmanı kişiler sahiptir. Türkiye için psikoterapi lisansı kanuni çerçeve ile belirlendiğinde, bu lisans kapsamına alınan diğer uzmanlıklar da gelecekte bu yetki dahilinde kabul edilebilecek ve ISST onaylı Şema Terapi eğitimlerine alınabilecektir.

GÜNCEL ISST SERTİFİKASYON KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

Program  Seviyelerinin Açıklanması

Bütün Standart ve İleri Seviye Şema Terapistleri lisanslı, sertifikalı ya da kendi ülkelerinde yüksek lisans eğitimlerine uygun olarak bağımsız uygulama yapacak yetkiye sahip olmalıdırlar.

 1. Standart Uluslararası Sertifikasyon: Bu seviyedeki terapistler şema terapinin uygulanmasında, çalışmalara katılmakta, diğer terapistlere basit seviyede süpervizyon ve eğitim vermekte sertifikalılardır. Bir eğitim programı yürütme, seans kayıtlarını değerlendirme ya da karmaşık vakalarda süpervizyon verme yetkinlikleri yoktur.

 2. İleri Uluslararası Sertifikasyon: Danışanları tedavi etmekte, araştırmalara katılmakta ve başkalarını eğitmekte/süpervizyon vermekte/değerlendirmekte ve eğitim programları yürütmekte sertifikalılardır.

Her ülke bu 2 seviye programdan istediğini verebilir. Buna ek olarak her ülke ISST tarafından düzenlenmiş minimum yönergelere ek  gereklilikler  talep edebilir. Bu gerekliliklerin ISST  tarafından  onaylanması gerekmektedir.

Yeni: Associate Şema Terapist: Bir ISST Araştırma Topluluğu  üyesi tarafından  Şema terapideki devam eden ve ilerleyen araştırmalara destek vermek için önerilen ve şema modelini danışanlar üzerinde başarı ile uygulama becerisi göstermiş  terapisttir.

Associate Şema Terapistler için önerilen mevcut bir sertifikasyon yoktur. Bu kişiler, şema terapide iyi derecede eğitim almış ve uygulamanın bütünlüğüne bağlı terapistlerdir, ama psikoloji ya da psikoterapide geleneksel olmayan alt yapıları ve ülkelerinde bağımsız uygulamada kısıtları vardır. ISST bu kişilere yönelik üçüncü bir seviye detayları üzerinde çalışmaktadır.

Grup süpervizyon saatlerini bireysel süpervizyon saatlerine çevirmek

Grup süpervizyon saatlerini bireysel süpervizyon saatlerine çevirmek için (karmaşık) bir sistem üzerinde çalışılmıştır. (Üye sayısı 2 ile 6 arasında olan süpervizyon grupları için geçerlidir). Oylarla belirlenen dönüştürmenin temelinde, 6 üyeden oluşan 3 grup saatinin yaklaşık olarak 1 bireysel süpervizyon saatine (50 dakika) eşit olması yatmaktadır

Örnek olarak, eğer grup 6 kişiden oluşuyorsa, her grup üyesinin 1/6 grup zamanını aldığını varsayabiliriz.

Aşağıdaki tablo bu formulü kullanarak her sayıdaki grubun süpervizyon kredilerinin hesaplamasını vermektedir.

Grup süpervizyon zamanının  her 50 dakikası

2 kişilik gruplarda=  36 dakikalık kredi

3 kişilik gruplarda = 28 dakikalık kredi

4 kişilik gruplarda = 24 dakikalık kredi

5 kişilik gruplarda = 22 dakikalık kredi

6 kişilik gruplarda = 20 dakikalık kredi

(Bireysel süpervizyonun 50 dakikası = 50 dakikalık krediye eşittir.)

Not: Sertifikalı olmak için katılımcılar hem grup ve hem bireysel süpervizyon alabilirler. Bireysel süpervizyon tavsiye edilir, ama zorunlu değildir.

Sertifika  Programları/ İçerik

Güncel içerik ve eğitim saatleri için lütfen buraya tıklayınız.

Anlatım saatleri:25/ Anlatım İçeriği

 1. Kavramlar ve Vaka Formülasyonu

1.1  Şema Teorisi ve Kavramlar

 • Şemalar, Başa Çıkma Mekanizmaları ve Modlar: Tanımlanmış ve Ayrışmış

 • Değerlendirme:  görüşmeler, görselleştirme ve envanterleri de içerir.

 • İhtiyaçlar  ve çocukların hakları hakkında psiko eğitim

 • Mizaca Bağlı Faktörler

1.2  Tedavi Planı & Vaka Formülasyonu

 • Amaçların ve ihtiyaçların Şema Terimleri ve Modlar diliyle netleştirilmesi

 • Şema Terimleri ve Modlar  diliyle Vaka Formülasyonu

 1. Terapi ilişkisi

 • Yeniden Ebeveynlik

 • Empatik Yüzleştirme

 • Sınır Koymak

 • Terapist Şemaları:  Bazı danışanlar karşısında şemaları aktifleşenterapistlerin tedavi sürecinde karşılaştıkları engellerle çalışmak

 • “Kendini açma”nın uygun  şekilde kullanımı

3. Şema Terapi Teknikleri

3.1 Bilişsel Teknikler

 • Günlükler

 • Üzerine gitme kartları

3.2 Yaşantısal Teknikler 1( Görselleme Çalışması)

 • Görselleme & Görsellemenin Yeniden Senaryolandırılması

 • Şemaları Erken Çocukluk Yaşantısıyla Bağdaştırmak

 • Çocuk modları, özellikle incinmiş ve kızgın çocuk modları ile yeniden ebeveynlik

3.3 Yaşantısal Teknikler 2( Çift Sandalye&Canlandırma)

 • Şemalar ve modlarla çift sandalye

 • Uyum bozucu başa çıkma modlarıyla yüzleştirmek

 • Canlandırmalar

3.4 Ev ödevi çalışmaları  ve davranışsal değişim

4  Özgün Tedavi Grupları

4.1 Kişilik BozukluklarındaŞema Mod Çalışması

 • Borderline Kişilik Bozukluğu

 • Narsistik Kişilik Bozukluğu

 • C Grubu

 • Diğer Kişilik Bozuklukları

4.2 Çiftler için Şema Terapi( isteğe bağlı)

4.3 Gruplar için Şema Terapi( isteğe bağlı)

4.4 Diğer 1. Eksen bozukluklar için Şema Terapi (isteğe bağlı)

 • Bağımlılık

Yeme Bozuklukları

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Bozukluk

5. Okuma Materyali

 • Hayatı Yeniden Keşfedin

 • Şema Terapi: Uygulayıcının Kılavuzu

 • Diğer Okuma Materyalleri

 İkili Çalışma Saatleri: En az 15 saat/ İkili Çalışma Programı  (Bu programda: 17 Saat)

 • Bütün grubun katıldığı ya da gözlem yapılan çalışmalar bütün grup uygulamaya katılıyorsa ikili çalışma zorunluluğun iki saati olarak sayılabilir. Bütün grup çalışmaları, ikili çalışmalara hazırlanırken stratejileri göstermenin en iyi yoludur.

 • İkili Çalışma: Terapistler eşleşir ve sırayla hasta ve terapist rollerine girerler (her rol için yaklaşık 30 dakika) Eğer grup büyükse, süpervizörler az sayıdaysa, üçüncü kişi olabilir.  Ama, maksimum pratik yapma imkanı sağlanabilmesi için gözlemci bir kez o rolde olmalıdır.

 • İkili pratikler şunları içermelidir: Çocuk modlarına, özellikle de Kırılgan ve Kızgın Çocuk modlarına, yeniden ebeveynlik, Kopuk Korungan Mod ile yüzleşme, Cezalandırıcı (Talepkar) Ebeveyn modlarıyla yüzleşme, Empatik Yüzleştirmenin Kullanımı, Görselleme, Sınır Belirleme ve Terapi İlişkisi çalışması.

 • Terapist Şemaları:  Bazı danışanlar karşısında şemaları aktifleşen terapistlerin tedavi sürecinde karşılaştıkları engellerle uğraşmak

Bu sertifika programının ikili çalışmaları sırasında her 20 katılımcı için minimum 1 ŞT uzmanı (ideal olarak her 10 katılımcı için 1 ŞT uzmanı) bulunmasını öneriyoruz.  İleri seviyedeki şema terapistlerin sayısının yeni yeni arttığı bazı ülkelerde bunun zor olduğunu biliyoruz.

Bu durumlarda, ikili canlandırma çalışmaları için ardışık günlerde küçük gruplarla çalışmak bir çözüm olabilir.  Bu, kişisel ve grup süpervizyonunun yanı sıra, modeli öğrenmek için programın en önemli kısmıdır. Bu yüzden ileri seviyedeki şema terapi süpervizörlerinin ikili pratik çalışmalarına rehberlik koçluk yapmaları gerekmektedir.

Eğer bireysel çalışmalarla sertifikalandırılmak üzere başvuruyorsanız, listelendirilmiş tüm içeriğin bireysel program modüllerinde bulunması gerektiğini unutmayın. Sertifikalandırılmış tüm modüller bu içeriği kapsar.

 

Süpervizyon ve Seans Değerlendirmeleri

25 Saat – Standard (bazı programlarda : süpervizörler ek olarak, kayda alınmış 1-2 seans izlerler.)

40 saat – İleri (bazı programlarda : süpervizörler ek olarak, kayda alınmış 2-4 seans izlerler.)

 • Bazı programlarda (Örneğin New York/ New Jersey) süpervizyon süresince ek olarak kayda alınmış 2-4 seans süpervizöre sunulur, değerlendirilir ve tartışılır. Süpervizörler, süpervizyon seansından önce kaydedilmiş seansları görürler.

(Seanstan önce süpervizörlerin kayıtları izlemeleri, tamamlanması gereken toplam saate dahil değildir.)

 • Tüm süpervizyonlar, süpervizyon alan kişilerin danışanlarıyla çalışırken kendi şema aktivasyonlarına bakmasını içerir.

 • Ek olarak, terapist adayının kişisel terapi alması cesaretlendirilir ve tedavideki karşı aktarım konularıyla bağlantılandırılır.

 • ŞTSDÖ (Şema Terapi Sertifikasyon Derecelendirme Ölçeği – STCRS) – son kayıtların değerlendirilmesinde beklenti nedir?

  • Vaka formülasyonu formlarının kapsamlı kullanımı/ vaka özetleri

  • Şema Terapinin Önkoşulları-  (Engelleri değerlendirmek;  sınırlı ekonomik güç, hastaya sınırlı ulaşım, diğer terapilerle karıştırmak, intihar eğilimleri, krize müdahele,  ilaç değerlendirmeleri.)

  • Adaylara saygılı bir şekilde olumlu ve olumsuz geri bildirim sağlamak

 • Süpervizyondaki şema aktivasyonuna bağlı engellerle baş etmek

 • Katılımcıların kaçınmaları  ve kopuk korungan modlarıyla   yüzleşmek.

 • Adaylarla birlikte canlandırmaları uygulamak

 • Katılımcıların kendi şema tetiklenmelerini ve uyum bozucu modları deneyimlemesini sağlayan çalışmalar kullanmak

 • Mod çalışmasını vurgulamak

Son kayıt değerlendirilmesi

 1. Seans değerlendirmeleri programın sunulduğu merkez tarafından sağlanır. Bununla beraber, her son değerlendirme seansı  katılımcının süpervizöründen farklı ve aday ile kişisel ilişkisi olmayan bir ISST eğitmeni/süpervizörü tarafından değerlendirilmelidir.

 2. Standard sertifikasyon için seanslar herhangi bir kişilik bozukluğunu göstermelidir. İleri sertifikasyon için kayıt ağır bir kişilik bozukluğunu göstermelidir (örn., Sınır Kişilik Bozukluğu – BKB, Narsistik Kişilik Bozukluğu – NKB, Antisosyal Kişilik Bozukluğu – AKB). İkinci kayıt ise herhangi bir kişilik bozukluğu, tercihen  C Grubu bir kişilik bozukluğunu, göstermelidir.

 3. ŞTSDÖ (Şema Terapi Sertifikasyon Derecelendirme Ölçeği – STCRS), kesim noktalarıyla birlikte pilot bir ölçektir.  Araştırma verilerine bağlı olarak gelecek 1 veya 2 yıl içinde  ŞTSDÖ’ yü ve kesim noktalarını yeniden belirlemeyi hedefliyoruz.

 4. Minimum 4.0 (standard) ve 4.5 (ileri)  puanın yanısıra,  adayların ŞTSDÖ üzerindeki 6 - 9’uncu maddeler arasında 4.0’ dan az bireysel değerlendirme almamaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISST-NEWEST-LOGO-300x218.png
Square Stage

İletişim

bottom of page