top of page
pexels-tirachard-kumtanom-733856.jpeg

ISST ŞEMA TERAPİ SERTİFİKA PROGRAMI

2022 ISST Onaylı Online Eğitim Programları

Klinik Psikolog Dr. Sevinç Göral Alkan

Yer: Online Zoom Meeting Programı

Eğitim tarihleri netleşmemiştir.

Ön kayıt için isminizi yazdırabilirsiniz.

 

Modül I-II

Modül III-IV

Modül V-VI 

İletişim: 

Hazine Eğitim

Telefon: 0 546 606 54 88

E-posta: hazineegitim@gmail.com ve/veya sematerapiturkiye@gmail.com

ISST SERTİFİKA PROGRAMI KOŞULLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

ISST ŞEMA TERAPİ SERTİFİKASYON PROGRAMI

Modüller- İçerik- Saatler

I
Şema Terapi Modeli Değerlendirme-IKuramsal Arka Plan
Şema ve Mod Kavramsallaştırmaları
Temel Duygusal Gereksinimler
Değerlendirmeye girişKuramsal: 5
Uygulamalı: 2
Grup İmgeleme (çocukluk kökenleri ve şu anki sorunlar arasında bağlantı kurma)

II
Değerlendirme-II
ve
Bilişsel TaktiklerYeni Kavramsallaştırma Formu
Şemalar, başa çıkma biçimleri, modlar ve gereksiniler açısından vaka kavramsallaştırması
Tedavi planı belirleme
Temel bilişsel taktikler, sağlıklı yetişkin sesi geliştirme Kuramsal: 4
Uygulama: 3
Rol Oynama:
(i) Ölçekler
(ii) Tanısal İmgeleme
(iii) Psiko-eğitim-Başa çıkma Kartı verme

III
Yaşantısal TaktiklerTemel yaşantısal taktikler: İmgeleme ve sandalye çalışmaları
Yeniden SenaryolaştırmaKuramsal: 4
Uygulamalı: 3
Rol Oynama
Çift Sandalye
İmgeleme Yeniden Senaryolaştırma

IV
Davranışsal Taktikler
ve
Terapötik İlişkiDavranış değişimi planlama ve engellerin üzerinden gelme
Şema terapisti olmak, sınırlı yeniden ebeveynlik çerçevesinde terapötik ilişkinin değişimdeki rollü: Empatik yüzleştirme, sınır koyma, terapistin şemaları/modlarıKuramsal: 4
Uygulamalı: 3
Rol Oynama:
İmgeleme (Sağlıklı Yetişkin sahnede)
Grup İmgelemesi
Terapötik İlişki-yeniden senaryolaştırma

V
Bozukluklarda
Şema Terapi Modeli ve Tedavi Taktikleri
B Küme
NKB
BKBModel kavramsallşatırması ve temel tedavi planıKuramsal: 4
Uygulamalı: 3
Rol Oynama
Ebeveyn Modlarıyla Çalışma
Başa Çıkma Modlarıyla Çalışma

VI
Bozukluklarda
Şema Terapi Modeli ve Tedavi Taktikleri
C Küme
OKKB
Bağımlı
KaçııganModel kavramsallaştırması ve temel tedavi planıKuramsal: 4
Uygulamalı: 3
Rol Oynama
Ebeveyn Modlarıyla Çalışma
Başa Çıkma Modlarıyla Çalışma

Kimler katılabilir?

Uluslararası Sertifikasyon temel eğitimine klinik psikologlar ve psikiyatri uzmanları katılabilir. Mezun olunan programın akreditasyon değerlendirmesi için katılımcılardan diploma ve transkirpt beyan etmeleri istenecektir.

Mezun olunan programın Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği Akreditasyon ölçütleriyle uyumluluğu, mezuniyet sonrası klinik deneyim süresi, halen aktif olarak vaka takibi yapıyor olmak ve daha önce başka bir psikoterapi yaklaşımında sertifikasyon sürecini tamamlamış olmak gibi ölçütlere sahip adaylara öncelik verilmektedir.

Bu eğitim sertifikasyon sürecinde, Uluslararası Şema  Terapisti Sertifikası almak için zorunlu  Temel Düzey Eğitim  aşamasıdır. Tüm eğitim saatlerini eksiksiz dolduran katılımcılara ISST onaylı 42 saatlik (26 saat kuramsal-16 saat uygulamalı) ”Katılım Belgesi” verilecektir. Bu belge ilgili sertifkanın ikinci aşaması olan süpervizyon eğitimlerine kabul amacını taşımaktadır.

Belirtilen koşullar asgari ölçütleri tanımlamaktadır. Eğiticiler, adayların bireysel durumlarına göre, ek eğitimler almasını,  temel düzey eğitimi tekrarlamasını, başka bir şema terapisti ile psikoterapi sürecine yönelmelerini ve ek süpervizyon saatine devam etmelerini önerebilirler. 

Eğitici:  ISST İleri Düzey Şema Terapisti - Eğitmeni - Süpervizörü Klinik Psikolog Dr. SEVİNÇ GÖRAL ALKAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1999 yılında ‘onur’ belgesi ile “lisans” derecesini almıştır. 

Ardından Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürmüş ve anne-baba çocuk ve eşler arası ilişkiler üzerinde yaptığı yüksek lisans tezi ile “klinik psikolog” ünvanı almaya hak kazanmıştır. 

Bu sırada Türkiye’de yaşanan ‘1999 İstanbul ve Düzce depremleri’ sonrasında, hem alanda travma mağdurları ile; hem de konu ile ilgili akademik çalışmalar yaparak, psikolojik travma üzerine uzmanlaşmıştır. 

Klinik Psikoloji doktora çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2010 yılında tamamlayarak, “doktora” derecesini almıştır. 

Doktora tezinde eşler arası ilişkilerde ‘yansıtmalı özdeşim’, ‘ayrılma bireyleşme’, ‘bölme’ dinamikleri ile şemalar üzerinde çalışmıştır.

Klinik Psikoloji alanında Bilişsel Davranışçı Terapiler, Aile ve Eş Terapisi, Travma için Müdahaleler, Şema Terapisi, Psikodinamik Terapiler alanlarında eğitimleri tamamlamış ve uzmanlıklar edinmiştir.

2017'den bu yana Uluslararası Şema Terapi Birliği tarafından verilen İleri Düzey Şema Terapisti, Eğitmeni ve Süpervizörü sertifikasına sahiptir. 

Ayrıca 2017'de Avrupa Psikoloji Birlikleri Federasyonu’nun 'Psikolog' (EFPA EUROPSY -European Certificate in Psychology) ve 'Psikoterapist' (EFPA EUROPSY-European Specialist Certificate in Psyhotherapy) lisanslarını almaya hak kazanmıştır.

2021'den itibaren iki yıl süre ile ISST Türkiye Koordinatörü olarak sertifikasyon süreçlerini yürütmektedir.

2022'de Şema Terapi Türkiye'yi kurmuştur.

 

Eğitici hakkında diğer ayrıntılar için kişisel web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.sevincgoral.com/

Eğitime katılmak isteyenler:  Kayıt Formu’na ulaşmak için lütfen buraya bilgilerinizi bırakın. Kaydınızın kesinleştirilmesi işlemi kontenjan durumu ve eğitim bilgileriniz gözetilerek yapılacaktır. Bu aşamada eğitimci sizi arayıp bir öngörüşme yapmak isteyebilir.

Nerede: Online Zoom Meeting Programı

Saat : 10:00 – 18:00


Ücret: 


Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. Unvan koşullarını sağlayan adaylar arasında, eğitim ard alanı ve uygulama alanında aktif çalışıyor olmak gibi ek ölçütler kontenjanda öncelik tanınmasını sağlayacaktır.

Önemli Bilgi Notu: ISST Sertifikasyonuna Başvurmak İçin Zaman Sınırları

Adaylar, temel düzey (veya ileri düzey) eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon sürecini (temel veya ileri düzey) başlatmak (başvuruyu Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için maksimum 3 yıla sahiptir.

  1. Adaylar 3 yıl içinde temel düzey sertifikaya sahip olduktan sonra ileri düzey eğitimi tamamlamak (mevcut ise), gereklikleri yerine getirmek ve İleri Düzey Sertifikasyona başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıla sahiptir.

  2. Eğer adaylar, ilk sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini yerine getiremezlerse aşağıdaki durumlardan biri için kanıt sağlamak durumundadır:

  • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. Bu çalışma grupları, temel düzey eğiticileri dışındaki ISST Sertifikalı eğiticiler tarafından yürütülmelidir.

Veya

  • ISST Sertifikalı Eğitici/Süpervizörler tarafından her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.

Veya

  • ISST tarafından akredite edilen ÖKG’lerden (Özel Konulardaki Gruplar) birinde planlı bir online oturumda vaka sunmak. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. OKG lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yazacağı mektupla doğrulayabilmelidir.

 

bottom of page