top of page
pexels-paula-schmidt-963486.jpeg

ISST SERTİFİKA BAŞVURU SÜRECİ

ÖNCELİKLE ISST SERTİFİKA PROGRAMI KOŞULLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

ISST SERTİFİKA BAŞVURU SÜRECİ

ŞT Temel Düzey ISST Sertifika Programı kuramsal eğitimimi ve süpervizyonlarımı tamamladım. ISST onaylı sertifika alma sürecimi başlatmak için ne yapmam gerekiyor?

 

Önemli Bilgi Notu: ISST Sertifikasyonuna Başvurmak İçin Zaman Sınırları Bulunmaktadır.

Adaylar, ISST onaylı Temel Düzey Eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon başvurusunu yapmak (başvurusunu Ulusal Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için maksimum 3 yıla sahiptir.

  1. Adaylar 3 yıl içinde temel düzey sertifikaya sahip olduktan sonra ileri düzey eğitimi tamamlamak (mevcut ise), gereklikleri yerine getirmek ve İleri Düzey Sertifikasyona başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıla sahiptir.

  2. Eğer adaylar, ilk sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini yerine getiremezlerse aşağıdaki durumlardan biri için kanıt sağlamak durumundadır:

  • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon eğitimi veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. Bu eğitimler ISST Sertifikalı Eğitmenler tarafından verilmelidir ve sertifikalandırılmalıdır. 

Veya

  • ISST Sertifikalı Eğitmen/Süpervizörler tarafından her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.

Veya

  • ISST tarafından akredite edilen ÖKG’lerden (Özel Konulardaki Gruplar) birinde planlı bir online oturumda vaka sunmak. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. ÖKG lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yazacağı mektupla doğrulayabilmelidir.

Verilen 3 yıllık zaman için yapılan bu uzatma uygulaması önemli dışsal koşullar olmadığı sürece önerilmez. Standart uygulama, 3 yıl içinde sertifikasyon başvurusu yapabilir olmayı gerektirir.

Ne Yapmam Gerekiyor?

ISST sertifikalı eğitmenlerden tamamlamış olduğunuz en az 40 saatlik Temel Düzey kuramsal eğitimin ardından süpervizyon ve gerekli diğer ölçütleri sağladıktan sonra, ana süpervizörünüzün bilgisi ve onayı ile ISST sertifikasyonuna başvurma sürecini başlatabilirsiniz. Süpervizörünüz ile sertifikasyon kriterlerini (hem nitel hem nicel gereklilikleri) karşıladığınız konusunda görüş birliği içinde olunması gerekmektedir.

Değerlendirme süreci: Seçtiğiniz bir vakaya ait vaka kavramsalaştırma formu ve seans videosu (ve bu seansa ait seans özet formu), süpervizörünüzün bilgi ve onayı dahilinde belirlediğiniz 'bağımsız' değerlendiriciye gönderilir. 

ISST onaylı ŞT sertifikası alınabilmesi için bir ŞT seansınıza ait görüntü kaydının ve Vaka Kavramsallaştırma Formunuzun bağımsız bir Şema Terapi Eğitmeni/ Süpervizörü tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bağımsız eğitmen ya da süpervizör sizi hiç tanımayan bir kişi olmalıdır. Bazı özgül durumlarda bu koşul sağlanamadığında sizi en az tanıyan eğitmene göndermek yolu da tercih edilebilir. 

 

Değerlendirme Formlarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme Formu-1

Değerlendirme Formu-2

Seçtiğiniz ŞT seans görüntü kaydına ait seansı değerlendiriciye gönderirken özetlemeniz gerekmektedir.

Seans Özet Formu‘na bu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyacağınız Vaka Kavramsallaştırma Formu’na bu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Vaka Kavramsallaştırma Formu Doldurma Kılavuzu için tıklayınız.

Doldurmuş Örnek Vaka Kavramsallaştırma Formu için tıklayınız.

Başvuru Süreci: Adım adım başvuru süreci için bu belgeyi indirip inceleyin: BAŞVURU REHBERİ

 

Ek olarak süpervizörünüz ile birlikte ISST SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMUNU ve KONTROL LİSTESİNİ de doldurmanız gerekmektedir. Değerlendirilecek görüşmenizi seçtikten ve formları doldurduktan sonra süpervizörünüzle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

ISST Sertifikasyon Başvurusu için Form 1 i tıklayarak indiriniz.

Kontrol Listesi (Checklist) için Form 2’yi tıklayarak indiriniz.

Bu aşamada izlenecek adımlar aşağıda sıralanmıştır:

1- ISST üyeliğinizi tamamlayınız, TR koduyla başlayan bir üyelik numarası iletilecektir. ISST üyeliği için bu web sitesini tıklayınız: https://www.schematherapysociety.com/join-us

2- Şema Terapi süreci ile takip ettiğiniz bir vakanıza ait tam bir seans görüntüsünü, o seansa ait özet formunu ve “Yeni Vaka Kavramsallaştırma Formu Türkçe Versiyon” çerçevesinde doldurarak eğitmeniniz/ süpervizörünüz dışında sizi tanımayan bağımsız bir ISST onaylı eğitmene gönderiniz (Türkiye için: Volkan Gülüm, Safiye Yinelek, Esra Ersayan, Sevinç Göral Alkan, Gonca Soygüt Pekak,  Alp Karaosmanoğlu, Bahar Köse Karaca). Temel düzey sertifikasyon için başvurunuzu başlatabilmeniz için bu derecelendirmeden en az 4 puan almanız beklenmektedir. 

 

Derecelendirmeyi yapacak olan kişi size ayrıntılı geri bildirimde bulanacaktır. Bu aşamayı tamamladıktan sonra başvurunuzu başlatabilirsiniz.

3- Başvuru dosyanızı, aşağıda bulacağınız iki adet form ve ilişkili tüm belgelerin pdf olarak ayrı ayrı kopyalarını içerecek şekilde hazırlayın. ISST Şema Terapisti Sertifikasyonu Türkiye koordinatörü Esra Ersayan’a başvuru dosyanızı arşivleme amacıyla tek bir email ile göndermeniz gerekmektedir. 

(e-mail: isst.certification.coordinator.tr@gmail.com​)

Başvuru formları iki adet belgeden oluşur:

4- Başvuru formunun içinde formu nasıl doldurup isimlendireceğinize dair yönergeyi bulabilirsiniz. Formda başvurunuz içindeki beyanınızın doğruluk onayı için kendi imzanızı tamamlayınız. İmzaları dijital olarak edinebilirsiniz. Başvuru formunun PDF formatında Esra Ersayan’a (e-mail: isst.certification.coordinator.tr@gmail.com) iletilmesi gerekmektedir.

5- Başvuru formuna ek olarak, başvurunuzun eksiksiz olduğuna dair “check-list”yani kontrol listesi belgesi doldurmanız gerekecektir. Bu kontrol listesini Word belgesi olarak göndermeniz gerekmektedir.

6- Başvuru formunu ve “kontrol listesi/check-list” formunu diplomalarınız, transkriptler, ISST eğitimleri katılım belgeleri, süpervözör onayı, değerlendirme notlarınız gibi belgelerin dijital kopyalarını da aynı email içine ve asıllarını Esra Ersayan’a iletin.

7- Başvurunuz ülke koordinatörü Esra Ersayan tarafından incelenecek; ISST sertifika koşullarının sağlandığı ve belgelerin eksiksiz olduğu görüldüğünde, Türkiye bölgesi adına onay verilerek ISST Eğitim Koordinatörüne onay için gönderilecektir. Bu işlem süresi 1 aydır.

8- ISST onay süreci tamamlandığında, koordinatör Esra Ersayan’a resmi onay bilgisini iletecektir.

9- Başvuru formunda iletmiş olduğunuz iletişim bilgileriniz doğrultusunda ISST onaylı belgeniz, ISST ofisi tarafından size doğrudan emaille iletilecektir.

10- ISST sertifikanızın bir kopyasını, yaşadığınız şehri ve email adresinizi Şema Terapi Türkiye web sitesinde yer alan 'sertifikalı Şema Terapistleri' listesinde listelenebilmesi için aşağıdaki email adresine gönderin. Email: sematerapiturkiye@gmail.com

İsminiz ve iletişim bilgileriniz buradaki listede (Şema Terapi Türkiye web sitesinde) listelenecektir. 

 

Logo ISST e. V..jpg
Square Stage

İletişim

bottom of page