top of page
pexels-cup-of-couple-6177610.jpeg

ISST ONAYLI ŞEMA TERAPİ 
SÜPERVİZYONU

ISST-NEWEST-LOGO-300x218.png

ÖNCELİKLE GÜNCEL ISST SERTİFİKASYON SÜPERVİZYON KOŞULLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 • LinkedIn
 • Instagram

ISST Onaylı Şema Terapi
Süpervizyonu

ISST Sertifkasyonu kapsamında süpervizyon grupları yürüten tüm eğitmenlerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.  

ISST Eğitmen ve süpervizörleri listesi:

Gonca Soygüt Pekak (goncasoygut@gmail.com), Alp Karaosmanoğlu (alpkaraosmanoglu@gmail.com),

Esra Ersayan (eersayan@ku.edu.tr), Sevinç Göral Alkan (psydrsevincgoralalkan@gmail.com), 

Safiye Yinelek (syinelek@gmail.com), Bahar Köse Karaca (pskdr.baharkose@gmail.com),

Volkan Gülüm (volkanglm@gmail.com)

Sevinç Göral Alkan ile ISST Şema Terapi Süpervizyon oturumları 

 

Zoom üzerinden online yapılmaktadır.

Başvuru:

psydrsevincgoralalkan@gmail.com email adresine doğrudan Klinik Psikolog Dr. Sevinç Göral Alkan ile bağlantıya geçerek başlatabilirsiniz.

Ön Hazırlık:

Süpervizyon başvurunuz için ISST onaylı Temel Düzey Eğitim Sertifikanızı, alana ait tüm diploma ve transkriptlerinizi emaille gönderin. 

Bu aşamada iki bilgi onam formu kullanılmaktadır: 

Birinci form, sizin süpervizörünüz ile imzalayacağınız bilgi onam formudur. Lütfen dikkatle okuyup imzalayarak e-posta ile süpervizörünüze iletin. 

İkinci form, sizin danışanınız ile imzalayacağınız bilgi onam formudur. 

Süpervizyona hazırlık için temel düzey sertifikasyon için en az 2 vakayı belirlemeniz ve danışanlarınız ile süpervizyon bilgi onam formunu imzalamanız gerekmektedir. İmzalanmış formları lütfen süpervizörünüze emaille gönderin. 

Vakaların süpervizyon eğitimi için onamlarının alınması gerekmektedir. Bu onamda danışanlar süreç boyunca video kaydının alınmasına izin verir. Görüntü kayıtlarının da sürecin başında başlatılması önerilmektedir. Video kayıtları uzmanlar tarafından gizlilik kapsamında korunur ve işlevi tamamlandığında özenle imha edilir. Video kayıtlarının süpervizyon sırasında izlenmesi durumunda bilgiler süpervizyon kapsamında gizlilik çerçevesinde korunur ve imha edilir. Sürecin sonunda seçilen bir video değerlendirmeye gönderilir. Bu durumda da bilgiler gizlilik içinde korunur ve işlevi tamamlanınca imha edilir. Tüm bu süreçler için terapi ilişkisinin başında bilgi onam formu ile video kayıtlarının alınmaya başlanması ve düzenli olarak sürdürülmesi önerilmektedir. Bu, süreçte terapi ilişkisini koruyacak ve video kaydının yaratma ihtimali olan yabancılaşma etkisini en aza indirecektir.

Süpervizyona başlamadan önce, sürece uygun vaka seçerek, vaka kavramsallaştırma formunu  

temel düzeyde dolduracak kadar değerlendirme seanslarının tamamlanmış olması

beklenmektedir. (Ortalama ilk 4 seansı tamamlanan vakalara yönelik bir ön hazırlığın olması). 

 

Süpervizyon Süreci

Süpervizyon süreci minimum bir yıldır. Adaylar düzenli süpervizyon almalıdır ve devamlılık önemlidir.

Standart Düzey Şema Terapisti sertifikası için süpervizyon süreci içinde minimum 2 vakanın boylamsal takip edilmesi gerekir (2021 sonrası Temel düzey sertifikası olanlar için 25 oturum/grup eş değer kredisi).

İleri Düzey Şema Terapisti sertifikası için ise süpervizyon süreci içinde minimum 4 vaka boylamsal takip edilmelidir (Standart düzey sonrasındaki 40 oturum/grup eş değer kredisi).

50 dakikalık birimler halinde belirtilen oturum süreleri için kişi sayısına bağlı bir hesaplama yapılır.

Süpervizyon sürecindeki uzmanlar belirlenmiş sayıdaki süpervizyon oturumlarına göre kendi programlarını belirlerler ve devamsızlık yapmama sözü verirler. Çok istisnai ve zaruri durumlarda 2 defayı aşmayacak şekilde gelişebilecek devamsızlık durumunda süpervizöre öncesinde e-posta yoluyla yazılı olarak beyan verme sorumluluğu taşırlar. Devamsızlığı ikiden fazla olan uzmanın süreci değerlendirmeye alınır. (Bilgi dahili dışında devamsızlık yapan adayın süpervizyon sürecinde yaşanan bu kopukluk eğiticiler kurulu tarafından değerlendirmeye alınır ve uzmana süpervizörü tarafından yazılı uyarı verilir, bu uyarıya yanıt alınmazsa alınan süpervizyon kredileri geçersiz kabul edilir.)

Süpervizyon grubundaki kişi sayısına göre belirlenmiş olan oturum sayıları ve saatler, tamamlanması gereken ‘asgari’ gerekliliklerdir. Süpervizyon saatleri tamamlandığında sertifikasyona başvuru için süpervizörünüzün Şema Terapi sürecini bağımsız sürdürebileceğinize dair görüşü de gereklidir. Süpervizör adayın mesleki anlamda yeterliliğini engelleyen durumlar tespit ettiğinde bunu kendisine bildirir ve karşılıklı diyalog içinde çözüm alternatifleri üretilir (örn: adayın sertifikasyon başvurusundan önce ek süpervizyon saati veya bireysel şema terapi alması). Ortak bir çözüm alternatifi geliştirilemeyen durumlarda eğitmenler kuruluna başvurulur. Kurul, tarafları dinleyerek çözüm önerileri sunar.

Ücretler eğitmenler kurulu tarafından belirlenen taban üzerinden oluşturulur. Süpervizyon sürecinin devam ettiği dönem ve koşullara göre ücretlendirmede güncelleme yapılmaktadır. Bu bilgilere süpervizörlerin web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Süpervizörün ya da süpervizyon alan kişinin/grup üyelerinin değişen koşulları ya da gereksinimleri doğrultusunda sertifikasyon için gereken oturum sayısının tamamlanması açısından yeniden planlamalar yapılabilir. Bu planlamaların (başka bir süpervizörle ek oturumlar yapmak vs.) sorumlu süpervizörün bilgisi dahilinde yapılması zorunludur. Aksi takdirde bu saatler süpervizyon kredisi içinde sayılmayacaktır.

ETİK UYGULAMA

Süpervizyon süreci ve sertifikasyon sonrasında etik uygulama açısından öğrenci ve süpervizör

Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği

(https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/etik-yonetmeligi-x389.pdf) ve

Türkiye Psikiyatri Derneği Etik Kuralları

(https://www.psikiyatri.org.tr/tpd-kutuphanesi/belge/311)’na bağlı kalmakla yükümlüdürler. 

Ayrıca ISST Etik kodlarına uygunluk da 'Sağlıklı Yetişkin' kapasitesinin bir göstergesi kabul edilir. Süpervizyon sürecine bağlayan ve bu formu imzalayan uzmanlar aşağıdaki etik ilkeleri okuyup anladığını ve buna uygun davranmayı beyan eder. Okumak için lütfen tıklayın.

Süpervizyon sürecinde aday tarafından gerçekleştirilen herhangi bir etik ihlal durumu süpervizör tarafından ISST onaylı eğiticiler kuruluna bildirilir ve kurul tarafından inceleme başlatılır. İhlalin tespiti halinde süpervizör süreci koşulsuz olarak sonlandırabilir. Bu durumda o güne kadar alınan süpervizyon saatleri geçersiz sayılır. 

Süpervizyon sürecinde 'akran süpervizyonu' uygulaması önemle tavsiye edilir. Akran süpervizyonu süpervizyon grubundaki kişiler başta olmak üzere, ISST Onaylı Temel Eğitimi almış olan 'akranlar' Klinik Psikolog ve Psikiyatristler arasında 'ücretsiz' olarak yapılır. Bu oturumlar 'sınırlı yeniden ebeveynlik' çerçevesinde etik ve ehil uygulamalar yapılmasını, uzmanların içe bakma ve içini açma yolu ile kendi şema ve modlarını gözlemlemesini, birbirlerine yargısız anlama alanı sağlamaları biçiminde destek olmalarını ve kuramsal bilgilerini taze tutmalarını sağlayan bir ortam verir.
 

Süpervizörün gelişimini ve verdiği hizmetin niteliğini değerlendirmek için ISST tarafından geliştirilmiş SÜPERVİZÖR DEĞERLENDİRME FORMUna buradan ulaşıp indirebilirsiniz. Bu formun her 10 oturumda bir doldurulması ve süpervizöre iletilmesi sağlıklı bir değerlendirme için tavsiye edilmektedir.

 

Süpervizyon için Genel Bilgi:

Her bir oturum 50 dakikalık birim zamanlar ile belirtilmiştir. 

Süpervizyon süreci 1 yıldan daha erken süre içinde tamamlanamaz. Ücretler yılda bir düzenlenir. Süreçte adaylar 2 vakanın süpervizyonunu alırlar.

Belirtilen süre ve saatler tamamlanması gereken asgari koşullardır. Süpervizörünüz, sertifikasyon başvuru sürecinizden önce ek süpervizyon saati ya da kişisel terapi süreci edinmenizi isteyebilir.

Planlama için doğrudan Klinik Psikolog Dr. Sevinç Göral Alkan ile temasa geçebilirsiniz (psydrsevincgoralalkan@gmail.com)

 

MART 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ ÜCRETLER

50-60 dakika süre ile bireysel süpervizyon seansı ücreti 3120 TL (% 20 KDV dahil)

150-160 dakika süre ile 6 kişilik grup süpervizyonu seansında bireyin katılım ücreti 3120 TL (% 20 KDV dahil)

Önemli Bilgi Notu: ISST Sertifikasyonuna Başvurmak İçin Zaman Sınırları

Adaylar, temel düzey (veya ileri düzey) eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon sürecini (temel veya ileri düzey) başlatmak (başvuruyu Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için maksimum 3 yıla sahiptir.

 1. Adaylar 3 yıl içinde temel düzey sertifikaya sahip olduktan sonra ileri düzey eğitimi tamamlamak (mevcut ise), gereklikleri yerine getirmek ve İleri Düzey Sertifikasyona başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıla sahiptir.

 2. Eğer adaylar, ilk sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini yerine getiremezlerse aşağıdaki durumlardan biri için kanıt sağlamak durumundadır:

 • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. Bu çalışma grupları, temel düzey eğiticileri dışındaki ISST Sertifikalı eğiticiler tarafından yürütülmelidir.

Veya

 • ISST Sertifikalı Eğitici/Süpervizörler tarafından her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.

Veya

 • ISST tarafından akredite edilen ÖKG’lerden (Özel Konulardaki Gruplar) birinde planlı bir online oturumda vaka sunmak. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. OKG lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yazacağı mektupla doğrulayabilmelidir.

Sertifikasyon Sonrası

 • Standart Düzey Şema Terapistleri veya sadece kuramsal eğitimlerini tamamlamış kişiler, eğitim adı altında ücretli toplantılar düzenleyemez veya süpervizyon veremezler. Standart Düzey Şema Terapistleri, ancak ISST onaylı Eğitim Programı Yürütücüsü Eğitmenler gözetiminde ve bu eğitim programları kapsamında temel seviyede eğitimlere destek verebilirler (“facilitator”) veya yaşantısal, bilişsel, davranışsal tekniklerin öğretilmesinde rol oynayabilirler.

 • İleri Düzey Sertifikalı şema terapistleri, eğitici olmak için, ileri düzey sertifika onayını takiben minimum 3 yıl sonrasında ISST tarafından gerekli görülen diğer ölçütleri tamamlayarak (örn. merkezi olarak yapılan eğitmen/ süpervizör eğitimleri) ISST Onaylı Eğitici ve Süpervizör belgelerini almaya hak kazanmalıdırlar.

 • Henüz eğitmen olmamış sertifikalı terapistlerin ISST Temel Düzey Eğitim içeriğine benzer uygulayıcı eğitimleri vermeleri alandaki sınırların belirgin olmamasına katkıda bulunacak ve eğitim haklarında ihlallere yol açacaktır. 

 • Yukarıdaki kurallara uymayan adaylar ya da onaylı şema terapistleri ISST Etik ve Çatışma Çözümü Komitesi’ne bildirilir. Bu durumda sertifikasyonların sürmesi açısından komite tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanır. https://schematherapysociety.org/Ethics-&-Conflict-Resolution-Committee

ISST-NEWEST-LOGO-300x218.png
Square Stage

İletişim

bottom of page