pexels-cup-of-couple-6177610.jpeg

ISST ONAYLI ŞEMA TERAPİ 
SÜPERVİZYONU

ISST-NEWEST-LOGO-300x218.png

ÖNCELİKLE GÜNCEL ISST SERTİFİKASYON SÜPERVİZYON KOŞULLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  • LinkedIn
  • Instagram

ISST Onaylı Şema Terapi
Süpervizyonu

ISST Sertifkasyonu kapsamında süpervizyon grupları yürüten tüm eğitmenlerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.  ISST Eğitmen ve süpervizörleri listesi:

Gonca Soygüt Pekak (goncasoygut@gmail.com), Alp Karaosmanoğlu (alpkaraosmanoglu@gmail.com),

Esra Ersayan (eersayan@ku.edu.tr), Sevinç Göral Alkan (psydrsevincgoralalkan@gmail.com), 

Safiye Yinelek (syinelek@gmail.com), Bahar Köse Karaca (pskdr.baharkose@gmail.com),

Volkan Gülüm (volkanglm@gmail.com)

Sevinç Göral Alkan ile ISST Şema Terapi Süpervizyon oturumları 

 

Zoom üzerinden online yapılmaktadır.

Başvuru:

psydrsevincgoralalkan@gmail.com email adresine doğrudan Klinik Psikolog Dr. Sevinç Göral Alkan ile bağlantıya geçerek başlatabilirsiniz.

Ön Hazırlık:

Vakaların süpervizyon eğitimi için onamlarının alınması gerekmektedir. Görüntü kayıtlarının da sürecin başında başlatılması önerilir. Değerlendirmeye sadece bir seans görüntüsü gönderilecek olmakla birlikte, sonradan kayıt alma yolu tercih edildiğinde, uygun seans seçimi  zorlaştırmakta ya da hem terapist hem de danışanda doğallığı bozabilmekte, süreci bozabilecek kısıtlar getirebilmektedir.

Süpervizyona başlamadan önce, sürece uygun vaka seçerek, yeni kavramsallaştırma formunu  temel düzeyde dolduracak kadar değerlendirme seanslarının tamamlanmış olması beklenmektedir. (ortalama ilk 4 seansı tamamlanan vakalara yönelik bir ön hazırlığın olması). 

 

 

ISST ONAYLI ŞEMA TERAPİST ADAYI ONAM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

ISST ONAYLI ŞEMA TERAPİ SÜPERVİZYONU DANIŞAN ONAM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 

Süpervizyon Süreci

Süpervizyon süreci minimum bir yıldır. Adaylar düzenli süpervizyon almalıdır.

Standart Düzey Şema Terapisti sertifikası için süpervizyon süreci içinde minimum 2 vakanın boylamsal takip edilmesi gerekir (20 oturum/grup eş değer kredisi).

İleri Düzey Şema Terapisti sertifikası için ise süpervizyon süreci içinde minimum 4 vaka boylamsal takip edilmelidir (40 oturum/grup eş değer kredisi).

50 dakikalık birimler halinde belirtilen oturum süreleri için tabloya bakın.

Süpervizyon öğrencisi devamsızlık yapmama ve devamsızlık durumunda süpervizöre e-posta yoluyla yazılı olarak beyan verme sorumluluğu taşır. Bunun yapılmadığı durumlarda süpervizör adayın süpervizyon sürecini yeniden değerlendirebilir. (Bilgi dahili dışında devamsızlık yapan adayın süpervizyon sürecinde yaşanan bu kopukluk, sürecin sağlıksızlığı açısından bilgi vericidir ve eğiticiler kurulu bunu değerlendirmeye alacaktır.)

Süpervizyon grubundaki kişi sayısına göre belirlenmiş olan oturum sayıları ve saatler, tamamlanması gereken ‘asgari’ gerekliliklerdir. Süpervizyon saatleri tamamlandığında sertifikasyona başvuru için süpervizörünüzün Şema Terapi sürecini bağımsız sürdürebileceğinize dair görüşü de gereklidir. Süpervizör adayın mesleki anlamda yeterliliğini engelleyen durumlar tespit ettiğinde bunu kendisine bildirir ve karşılıklı diyalog içinde çözüm alternatifleri üretilir (örn: adayın sertifikasyon başvurusundan önce ek süpervizyon saati veya bireysel şema terapi alması). Ortak bir çözüm alternatifi geliştirilemeyen durumlarda eğiticiler kuruluna başvurulur. Kurul, tarafları dinleyerek çözüm önerileri sunar.

Ücretler eğiticiler kurulu tarafından belirlenen taban üzerinden oluşturulur. Süpervizyon sürecinin devam ettiği dönem ve koşullara göre ücretlendirme revize edilmektedir. Bu bilgilere süpervizörlerin web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Süpervizörün ya da süpervizyon alan kişinin/grup üyelerinin değişen koşulları ya da gereksinimleri doğrultusunda sertifikasyon için gereken oturum sayısının tamamlanması açısından yeniden planlamalar yapılabilir. Bu planlamaların (başka bir süpervizörle ek oturumlar yapmak vs.) sorumlu süpervizörün bilgisi dahilinde yapılması zorunludur. Aksi takdirde bu saatler süpervizyon gerekliliği dahilinde sayılmayacaktır.

Süpervizyon sürecinde öğrenci ve süpervizör Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/etik-yonetmeligi-x389.pdf)  ve Türkiye Psikiyatri Derneği Etik Kuralları (https://www.psikiyatri.org.tr/tpd-kutuphanesi/belge/311)’na bağlı kalmakla yükümlüdürler.

Süpervizyon sürecinde aday tarafından gerçekleştirilen herhangi bir etik ihlal durumu süpervizör tarafından ISST onaylı eğiticiler kuruluna bildirilir ve kurul tarafından inceleme başlatılır. İhlalin tespiti halinde süpervizör süreci koşulsuz olarak sonlandırabilir. Bu durumda o güne kadar alınan süpervizyon saatleri geçersiz olacaktır.

Genel Bilgi:

Her bir oturum 50 dakikalık birim zamanlar ile belirtilmiştir. 

Süpervizyon süreci 1 yıldan daha erken süre içinde tamamlanamaz. Ücretler yılda bir düzenlenir. Süreçte adaylar 2 vakanın süpervizyonunu alırlar.

Belirtilen süre ve saatler tamamlanması gereken asgari koşullardır. Süpervizörünüz, sertifikasyon başvuru sürecinizden önce ek süpervizyon saati ya da kişisel terapi süreci edinmenizi isteyebilir.

Planlama için doğrudan Klinik Psikolog Dr. Sevinç Göral Alkan ile temasa geçebilirsiniz (psydrsevincgoralalkan@gmail.com)

 

EYLÜL 2022'DEN İTİBAREN GEÇERLİ ÜCRETLER

 

 

 

 

Önemli Bilgi Notu: ISST Sertifikasyonuna Başvurmak İçin Zaman Sınırları

Adaylar, temel düzey (veya ileri düzey) eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon sürecini (temel veya ileri düzey) başlatmak (başvuruyu Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için maksimum 3 yıla sahiptir.

  1. Adaylar 3 yıl içinde temel düzey sertifikaya sahip olduktan sonra ileri düzey eğitimi tamamlamak (mevcut ise), gereklikleri yerine getirmek ve İleri Düzey Sertifikasyona başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıla sahiptir.

  2. Eğer adaylar, ilk sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini yerine getiremezlerse aşağıdaki durumlardan biri için kanıt sağlamak durumundadır:

  • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. Bu çalışma grupları, temel düzey eğiticileri dışındaki ISST Sertifikalı eğiticiler tarafından yürütülmelidir.

Veya

  • ISST Sertifikalı Eğitici/Süpervizörler tarafından her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.

Veya

  • ISST tarafından akredite edilen ÖKG’lerden (Özel Konulardaki Gruplar) birinde planlı bir online oturumda vaka sunmak. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. OKG lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yazacağı mektupla doğrulayabilmelidir.

Sertifikasyon Sonrası

  • Standart Düzey Şema Terapistleri veya sadece kuramsal eğitimlerini tamamlamış kişiler, eğitim adı altında ücretli toplantılar düzenleyemez veya süpervizyon veremezler. Standart Düzey Şema Terapistleri, ancak ISST onaylı Eğitim Programı Yürütücüsü Eğitmenler gözetiminde ve bu eğitim programları kapsamında temel seviyede eğitimlere destek verebilirler (“facilitator”) veya yaşantısal, bilişsel, davranışsal tekniklerin öğretilmesinde rol oynayabilirler.

  • İleri Düzey Sertifikalı şema terapistleri, eğitici olmak için, ileri düzey sertifika onayını takiben minimum 3 yıl sonrasında ISST tarafından gerekli görülen diğer ölçütleri tamamlayarak (örn. Eğitici eğitimleri) ISST Onaylı Eğitici ve Süpervizör belgelerini almaya hak kazanmalıdırlar.

  • Yukarıdaki kurallara uymayan adaylar ya da onaylı şema terapistleri ISST Etik ve Çatışma Çözümü Komitesi’ne bildirilir. Bu durumda komite tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanır. https://schematherapysociety.org/Ethics-&-Conflict-Resolution-Committee

ISST-NEWEST-LOGO-300x218.png
Square Stage

İletişim